Kas yra gavėjo sąskaitos monetų bazė. Neleidžiami atskaitymai (31 str.)


Situacija Komentarai Įmonė teikia konsultacines paslaugas.

Patalpose, kuriose teikiamos konsultacinės paslaugos, naudojamas kavos aparatas, t. Tokio pobūdžio išlaidos įvertinamos nustatant konsultacinių paslaugų kainą, tačiau kaip atskira paslauga prekė sąskaitoje už konsultacines paslaugas neišskiriama. Įmonės kavos arbatos įsigijimo kaina bei kavos aparato nusidėvėjimo, eksploatavimo bei remonto sąnaudos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams PMĮ 17 bitcoin akcijų analizė. Įmonė įsigijo kavos aparatą.

kas yra gavėjo sąskaitos monetų bazė

Kava nemokamai vaišinasi įmonės darbuotojai. Kavos aparato įsigijimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams PMĮ 17 str. Kava arbata už užmokestį monetas įmetus į kavos aparatą vaišintis gali tiek įmonės darbuotojai, tiek klientai. Įmonės kavos arbatos įsigijimo išlaidos bei kavos aparato nusidėvėjimo, eksploatavimo bei remonto sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams PMĮ 17 str.

kas yra gavėjo sąskaitos monetų bazė

Kava arbata yra vaišinami tik reprezentacinių renginių svečiai. Apskaičiuojant ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriama ne daugiau kaip 50 proc. Apskaičiuojant iki metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokestį ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriama 75 proc.

kas yra gavėjo sąskaitos monetų bazė

Kava arbata nemokamai gali vaišintis įmonės darbuotojai. Esant reikalui, kava yra vaišinami ir reprezentacinių renginių svečiai. Kavos aparato įsigijimo išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamoms atskaitymams PMĮ 17 str.

kas yra gavėjo sąskaitos monetų bazė

Kavos arbatos, cukraus įsigijimo išlaidos: darbuotojams — priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams PMĮ 31str. Teises aktai.

kas yra gavėjo sąskaitos monetų bazė